مطالعات پایدارسازی جاده فشم

مطالعات پایدارسازی جاده فشم
انجام مطالعات سد RCC و سنگریزه‌ای ، ژئوتكنيك و مکانیک سنگ، سيستم انتقال آب نيروگاه، طراحی سیستم ابزاردقیق سد و گود نیروگاه