رفتارسنجی نیروگاه زیرزمینی مسجدسلیمان

رفتارسنجی نیروگاه زیرزمینی مسجدسلیمان
انجام مطالعات سد RCC و سنگریزه‌ای ، ژئوتكنيك و مکانیک سنگ، سيستم انتقال آب نيروگاه، طراحی سیستم ابزاردقیق سد و گود نیروگاه