خدمات

خدمات

  • خدمات تخصصی مكانيك خاك، تكنولوژی بتن و زمين‌شناسی
  • خدمات تخصصی سازه، هيدروليك و منابع آب
  • خدمات تخصصی به دفاتر فنی پیمانكاران
  • خدمات تخصصی مكانیكال و الكتريكال پروژه‌های آب
  • طراحی تلمبه‌خانه آب
  • سد و سازه های هیدرولیکی
  • تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهری و صنعتی
  • شبكه و خط انتقال آب
  • خطوط انتقال نيرو
  • مطالعات، طراحی و نظارت