مطالعات، طراحی و نظارت

  • خدمات تخصصی مكانيكال و الكتریكال پروژه‌های آبی
  • طراحی تلمبه‌خانه آب
  • خدمات تخصصی به دفاتر فنی پیمانكاران
  • خطوط انتقال نيرو
  • خدمات تخصصی مكانیك خاك، تكنولوژی بتن و زمین‌شناسی
  • خدمات تخصصی سازه، هیدرولیك و منابع آب
  • سد و سازه های هیدرولیکی
  • تصفيه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهری و صنعتی
  • شبكه و خط انتقال آب